ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Τίς Κυριακές, μετά τή Θεία Λειτουργία οἱ πιστοί συγκεντρώνονται σέ δύο αἴθουσες (οἱ νέοι καί τά ζευγάρια μά τά παιδιά τους στήν Α΄αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου καί οἱ μεγαλύτεροι στή Β΄αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου), ὅπου προσφέρεται ἀπό τήν Ἐνορία καφές (στούς μεγάλους) ἤ πλούσιο πρωινό (στούς νέους) καί γίνεται ἐνημέρωση ἐπί διαφόρων ἐνοριακῶν θεμάτων ἤ ποιμαντικῶν προγραμμάτων.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ