ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο επί της οδού Κολοκοτρώνη 8 το πέμπτο μάθημα του Σεμιναρίου Ιστορίας. Ομιλητής ήταν ο κ. Νικόλαος Τόμπρος με θέμα: “Τα μοναστήρια στην Ελλάδα στην περίοδο της Βαυαροκρατίας και του Όθωνος”.
Ο ομιλητής μεταξύ των άλλων ανέφερε: “Ο μοναχισμός χωρίς να χάσει τη θέση του ως πνευματική αναζήτηση, συνέχισε και στην οθωνική περίοδο να αποτελεί παράγοντα επηρεασμού των κοσμικών σε βαθμό όμως αισθητά μικρότερο από εκείνον της προεπαναστατικής περιόδου. Οι νέες συνθήκες που προέκυψαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος διαφοροποίησαν τόσο τη στάση των λαϊκών απέναντι στον θεσμό, όσο και τη συμπεριφορά των εγκαταβιούντων, που υποχρεούνταν πλέον να συμπεριφέρονται ως πολίτες ενός νεωτερικού κράτους. Τα γεγονότα που συνετελέσθησαν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου διεπότισαν τον μέσο κάτοικο του βασιλείου με νέες ιδεολογίες και οράματα, παρέχοντάς του καινούργιες ενδεχομένως επιλογές οι οποίες τον απέτρεπαν από τον μοναστικό βίο. Συγχρόνως οι μοναχοί αναγκάσθηκαν και αυτοί να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες για να διαφυλάξουν τον θεσμό τους. Τα πολιτικά τέλος μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ετών 1833–1862 για τον μοναχισμό τα εκλαμβάνουμε όχι μόνο ως απότοκο των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το ελληνικό βασίλειο από την ίδρυσή του –η μοναστηριακή άλλωστε περιουσία αποτελούσε μια αξιόλογη πηγή εσόδων για το κράτος, την οποία και είχε ανάγκη–, αλλά και ως συνέπεια των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων των δυνάμεων εκείνων που δρούσαν στο ελληνικό βασίλειο και οραματίζονταν το μέλλον της Εκκλησίας και του μοναχισμού”.


Εκτύπωση   Email