ΕΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο επί της οδού Κολοκοτρώνη 8 το έκτο μάθημα του Σεμιναρίου Ιστορίας. Ομιλητής ήταν ο Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης με θέμα: “Η Ελλάς στη Μικρά Ασία (1919-1922)”.
Ο ομιλητής μεταξύ των άλλων είπε: “Το Μικρασιατικό Ζήτημα και η Μικρασιατική Εκστρατεία προέκυψαν αίφνης για τους Έλληνες τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Μέχρι το 1915 το Ελληνικό Κράτος δεν είχε Μικρασιατική πολιτική, και η Μικρά Ασία ήταν terra incognita για τους Έλληνες. Το Μικρασιατικό ανεφύη ως διπλωματικό και στρατιωτικό ζήτημα την άνοιξη του 1914 λόγω του πρωτόγνωρου ανθελληνικού διωγμού, που εξαπέλυσε η Τουρκία στη Δυτική Μικρά Ασία. Μετά το ξέσπασμα του Α Παγκοσμίου Πολέμου τον Αύγουστο του 1914, η Αντάντ προσέφερε στην Ελλάδα τη συμμαχία της και "σπουδαιοτάτας εδαφικάς παραχωρήσεις επί της παραλίας της Μικράς Ασίας", υπό τον βαρύ όρο και την προϋπόθεση η τελευταία να κάνει "ικανοποιητικές εδαφικές [αντι]παραχωρήσεις στη Μακεδονία" προς τη Βουλγαρία. Τον Ιανουάριο του 1915 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ξεπέρασε τους αρχικούς έντονους δισταγμούς του και δέχθηκε την προσφορά της Αντάντ, προκειμένου να μην περιέλθει το βιλαέτι της Σμύρνης στην Ιταλία και για να επιτευχθεί η παλιννόστηση 150.000 - 200.000 ελληνορθοδόξων προσφύγων, που είχαν συρρεύσει το προηγούμενο έτος στην Ελλάδα από την ασιατική Τουρκία και την Ανατολική Θράκη”.


Εκτύπωση   Email