Αντιαιρετική σύναξη

Ἡ κακοδοξία τῶν αἱρέσεων καί ἡ ὀρθόδοξη ἁγιογραφική ἀντιμετώπισή τους, εἶναι τά θέματα μέ τά ὁποῖα ἀσχολοῦνται τά μέλη τῆς συνάξεως αὐτῆς. Ἐπί πλέον, γίνεται θεολογική-πατερική ἀνάλυση δογματικῶν θεμάτων.

Ὑπεύθυνος τῶν μαθημάτων αὐτῶν εἶναι ὁ κ. Δημήτριος Κόκορης καί οἱ συναντήσεις γίνονται κάθε Τρίτη στίς 6,00 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου (Θ. Κολοκοτρώνη 8).


Εκτύπωση   Email