Φιλαδελφίες

Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, διοργανώνονται τριήμερα προσκυνήματα, «Φιλαδελφίες», προβληματισμοῦ και καθορισμοῦ τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας μας σέ Ἱερές Μονές ἤ συνεδριακά κέντρα. Συμμετέχουν νέοι καί νέες τῆς Ἐνορίας καί τά στελέχη νεανικοῦ ἔργου.

Περιλαμβάνουν εἰσηγήσεις, συζητήσεις καί ἐξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα. Μέχρι σήμερα ἔχουν πραγματοποιηθεῖ 12 «Φιλαδελφίες».


Εκτύπωση   Email