Ενοριακό πρωινό Αρχονταρίκι

Τίς Κυριακές, μετά τή Θεία Λειτουργία οἱ πιστοί συγκεντρώνονται σέ δύο αἴθουσες (οἱ νέοι καί τά ζευγάρια μά τά παιδιά τους στήν Α΄αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου καί οἱ μεγαλύτεροι στή Β΄αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου), ὅπου προσφέρεται ἀπό τήν Ἐνορία καφές (στούς μεγάλους) ἤ πλούσιο πρωινό (στούς νέους) καί γίνεται ἐνημέρωση ἐπί διαφόρων ἐνοριακῶν θεμάτων ἤ ποιμαντικῶν προγραμμάτων.


Εκτύπωση   Email