Εκτύπωση

Στόν Ι. Ναό διακονοῦν οἱ ἱερεῖς:

Πρωτοπρεσβύτερος π. Λουκᾶς Γκέκας

Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαῖος Χάλαρης

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κυριακόπουλος καί

Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐάγγελος Νικήτας.

Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εἶναι:

Πρόεδρος πρωτ. π. Ματθαῖος Α. Χάλαρης

Ἀντιπρόεδρος κ. Ἀθανάσιος Κολοκυθάς

Γραμματέας κ. Νικόλαος Λυσίμαχος

Ταμίας κ. Δημήτριος Βεργής

μέλος κ. Ἰγνάτιος Προβέτζας.

Ἱεροψάλτες εἶναι ὁ κ. Συμεών Σβανᾶς Ὑπάλληλος Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς (πρωτοψάλτης) καί ὁ κ. Xαράλαμπος Χωραῒτης (Λαμπαδάριος).

Νεωκόροι ὁ κ. Ἐλευθέριος Μπαλκόνης (μέ ὡράριο 6:00-14:00) καί ὁκ. Δημήτριος Κυπριώτης (μέ ὡράριο 14:00-20:00).

Τέλος, Γραμματέας τοῦ Ἱ. Ναοῦ εἶναι ὁ κ. Ἠλίας Πουλόπουλος, πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μέ ὡράριο 9-12:30 και 5-8 μ.μ..

Εμφανίσεις: 10568