1874-1904

Γεώργιος Σκούρτης

1906-1913

Παναγιώτης Τζαννέας

1913-1950

Γεώργιος Α. Μακρόπουλος

1950-1953

Χαράλαµπος Λιάρος

1952

Ανδρέας Γ. Μακρόπουλος

1953

Ιωάννης Σταυριανόπουλος

1960

Κάλλιστος Λαβδάκης

1962

∆ηµήτριος ∆ρίτσας

1968

Μαρίνος Γεωργακόπουλος

1969

Χαράλαµπος Μπαµπίλης

Pin It

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ