Χρονολογικός πίνακας γεγονότων Ενορίας

6 Σεπτεμβρίου 1914

Σύνταξη Εκλογικών Καταλόγων

13 Δεκεμβρίου 1923

Επισκευή λόγω πανηγύρεως της Αγίας Βαρβάρας των οδών από Μπραχαμίου μέχρι Αγίας Βαρβάρας και από Αγίας Βαρβάρας μέχρι Ρέματος. (Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου ο αιδ. πρωτ. π. Γεώργιος Μακρόπουλος).

20 Ιανουαρίου 1924

Ευχαριστίες Ι. Ναού προς δωρητές:

α) Σταματίνα Πασπαράκη για τη νέα εξώθυρα Ι.Ναού Αγίας Βαρβάρας.

β) Δημήτριο και Μαρία Γούτου για την χάλκινη κολυμβήθρα στον ίδιο Ναό.

γ) Ιωάννη Κανέλλη για την κάλυψη των εξόδων του νέου φρέατος στον ίδιο Ναό και την πληρωμή του σιδηρού μαγγανίου του.

16 Μαρτίου 1924

Συζήτηση περί επαναλήψεως της δημοπρασίας εκτέλεσης έργων στον Άγιο Κοσμά για την 23η Μαρτίου.

Αύξηση 30% του αρχικού προϋπολογισμού με διαταγή του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

29 Νοεμβρίου 1924

Επισκευή οδών «εκ Μπραχαμίου εις Αγίαν Βαρβάραν και από Αγίαν Βαρβάραν μέχρι ρέματος δρόμον. Επίσης να καθαρισθούν τα φρέατα Αγίας Βαρβάρας».

28 Φεβρουαρίου 1926

Συμπληρωματική πίστωση από το λογιστικό έτος 1925-1926 σχετικά με :

α) Αποπεράτωση της νότιας εξώθυρας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου.

β) Πληρωμή διαφοράς 1.170 δρχ. για την επισκευή των καντηλιών του τέμπλου του Ναού.

γ) Δαπάνη των βημοθύρων του τέμπλου.

2 Ιανουαρίου 1927

Υπογραφή από τον εφημέριο και πρόεδρο της εκκλησιαστικής επιτροπείας Αγίου Δημητρίου των πρωτοκόλλων παραδόσεως και παραλαβής προς τους νεοδιοριζόμενους επιτρόπους του ναού της Μεταμορφώσεως Αλεξ/δρου Κράλιου και Ι. Δρακόπουλου.

26 Φεβρουαρίου 1928

Αγορά καμπάνας για τον Ι. Ναό των Ταξιαρχών ενοριακού Κοιμητηρίου.

Επισκευές, μικρής εκτάσεως, εντός και εκτός Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου και μάντρας ενοριακού Κοιμητηρίου.

27 Μαΐου 1928

Πληρωμή ποσού υπέρ των σεισμοπλήκτων της Κορίνθου.

25 Φεβρουαρίου 1929

Εκποίηση κτήματος Ι.Ναού εις θέση Καλαμάκι Π. Φαλήρου για την επέκταση του ενοριακού Κοιμητηρίου.

11 Ιανουαρίου 1930

Αποζημίωση για τά οικόπεδα γύρω από το Ναό της Αγίας Βαρβάρας Π. Φαλήρου λόγω κυριότητος αυτών από τον Ι. Ναό.

22 Φεβρουαρίου 1931

Δικαίωμα είσπραξης από κηδεία των μη ενοριτών, για τη συντήρηση του Κοιμητηρίου που ήταν περιουσιακό στοιχείο του Ι. Ναού.

28 Ιουνίου 1931

Αγιογράφηση Πλατυτέρας στο Ιερό Βήμα Ι. Ναού από τον Σαράντη Παλάκο.

1932

Αντικατάσταση εικόνων Τέμπλου, κατασκευασθείσες από τον Στέφανο Ασημάκη με δαπάνη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

1 Ιανουαρίου 1933

Λαχειοφόρος αγορά για τον ηλεκτροφωτισμό του εσωτερικού και του εξωτερικού του Ι. Ναού.

28 Μαΐου 1933

Παράνομη προέκταση του ενοριακού Κοιμητηρίου, (ιδιοκτησίας του Ι. Ναού) και αυθαίρετη αφαίρεση των νομίμων δικαιωμάτων κυριότητός του από την Κοινότητα.

3 Ιουλίου 1934

Απόφαση για αντικατάσταση του παλαιού ξύλινου Τέμπλου του Ι. Ναού από νέο μαρμάρινο, με δαπάνη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

4 Νοεμβρίου 1934

Επισκευή τμήματος της στέγης του Ι. Ναού.

1 Νοεμβρίου 1935

Επισκευή στέγης του Ι. Ναού Ταξιαρχών ενοριακού Κοιμητηρίου.

24 Μαΐου 1936

Επισκευή και βάψιμο του τρούλου και της εικόνας του Παντοκράτορος του Ι. Ναού.

24 Ιουλίου 1938

Ανάθεση κατασκευής του τέμπλου του Ι. Ναού.

1 Μαΐου 1939

Παραλαβή νέου μαρμάρινου τέμπλου.

17 Νοεμβρίου 1940

Απόφαση για διάθεση της περιουσίας του Ι. Ναού για τις μεγάλες ανάγκες της πατρίδας.

18 Φεβρουαρίου 1941

Δωρεά του Ι. Ναού υπέρ του γενικού εράνου που είχε διενεργηθεί για τις ανάγκες της πατρίδας.

6 Απριλίου 1941

Αντικατάσταση των δύο επιστρατευθέντων επιτρόπων του Εκκλ. Συμβουλίου του Ι. Ναού.

30 Νοεμβρίου 1941

Διορισμός αριστερού ιεροψάλτου του Ι. ναού του φοιτητού Θεολογίας Ανδρέου Μακροπούλου.

9 Φεβρουαρίου 1947

Όρια ενορίας Αγίου Δημητρίου από ενορία Αγίας Βαρβάρας Κατσιποδίου η Λεωφ. Βουλιαγμένης και το ρέμα Κοπανά. Σύνολο οικογενειών ενορίας Αγίου Δημητρίου: 374

14 Σεπτεμβρίου 1947

Επισκευή στέγης του Ι. Ναού Κοιμητηρίου από Ι. Ναό.

10 Οκτωβρίου 1948

Απαγόρευση τοποθέτησης καθισμάτων των απέναντι του Ναού καφενείων στον περίβολο του Ι. Ναού.

30 Μαρτίου 1949

Απόφαση για την κατασκευή γυναικωνίτη στον Ι. Ναό, λόγω ελλείψεως επαρκούς χώρου για την εξυπηρέτηση των πιστών.

6 Σεπτεμβρίου 1949

Απόφαση για αγιογράφηση των ευαγγελιστών στα σφαιρικά τρίγωνα του τρούλου του Ι. Ναού.

22 Μαρτίου 1950

Απαλλαγή εφημεριακών καθηκόντων λόγω γήρατος του Ιερέως-οικ. π. Γεωργίου Μακροπουλου.

4 Απριλίου 1950

Ανάληψη καθηκόντων ως Εφημερίου του Ι. Ναού του Ιερέως π. Χαραλάμπους Λιάρου.

13 Μαρτίου 1951

Απόφαση για εσωτερικό και εξωτερικό άσπρισμα του Ι. Ναού.

17 Φεβρουαρίου 1952

Εισήγηση περί ανάγκης επεκτάσεως του Ι. Ναού και συγκέντρωσης χρημάτων για την πραγματοποίηση αυτού του έργου. Πρόταση για δημιουργία Ερανικής Επιτροπής για αυτό το σκοπό.

24 Φεβρουαρίου 1952

Διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς για συγκέντρωση χρημάτων προς ανέγερση του νέου Ι. Ναού.

23 Μαρτίου 1952

Απόφαση για την ανάθεσης της προμελέτης επεκτάσεως του Ι. Ναού στο μηχανικό Γαβρ. Γαβριηλίδη.

5 Αυγούστου 1951

18 Οκτωβρίου 1952

Χειροτονία εις Διάκονο π. Ανδρέου Μακρόπουλου.

Χειροτονία εις πρεσβύτερον π. Ανδρέα Μακρόπουλου.

4 Φεβρουαρίου 1953

Κοίμηση π. Γεωργίου Μακρόπουλου και κηδεία του με δαπάνη του Ι. Ναού.

21 Ιουνίου 1953

Διορισμός νέας Ερανικής Επιτροπής για την επέκταση του Ι. Ναού.

5 Ιουλίου 1953

Αίτηση για διορισμό νέου εφημερίου, λόγω μετάθεσης του προηγούμενου π. Χαραλάμπους Λιάρου.

12 Ιουλίου 1953

Αναβολή καθορισμένης δημοπρασίας για την επέκταση του Ι. Ναού προς δυσμάς – κατασκευής γυναικωνίτη και κωδωνοστασίου. (Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου ο αιδ. πρωτ. π. Ανδρέας Μακρόπουλος).

26 Ιουλίου 1953

Επανάληψη αναβληθείσης δημοπρασίας για την επέκταση του Ι. Ναού. Αναβολή εκ νέου της δημοπρασίας, γιατί δεν εμφανίστηκε κανείς μειοδότης.

7 Αυγούστου 1953

Αίτηση για έγκριση της εκτελέσεως του έργου δι’ αυτεπιστασίας.

13 Σεπτεμβρίου 1953

Κατάθεση θεμελίου λίθου επεστάσεως του Ι. Ναού.

28 Ιουνίου 1954

Διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς για την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών επεστάσεως του Ι. Ναού.

29 Μαΐου 1956

Απόφαση για ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο επεκταθέν τμήμα του Ι. Ναού.

3 Ιουλίου 1956

Εκποίηση κτήματος Ι. Ναού για την αποπεράτωση του πρόσθετου τμήματος του Ι. Ναού.

30 Ιανουαρίου 1957

Απόφαση για την κατασκευή νέου χωνευτηρίου του Ι. Ναού.

20 Απριλίου 1958

Απόφαση για οικοδομικές εργασίες χώρου Γραφείου Ιερέων του Ι. Ναού.

22 Φεβρουαρίου 1960

Πρόταση για επέκταση ή εκ νέου οικοδόμηση του Ι. Ναού και δημιουργίας ενοριακής αιθούσης. (Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου ο πανοσ. Αρχιμ. Κάλλιστος Λαβδάκης)

4 Απριλίου 1960

Κατάρτιση ονομαστικού πίνακα από ενορίτες, ως μελών της Ερανικής Επιτροπής με σκοπό την απαλλοτρίωση χώρου δια την ανέγερση του προβλεπόμενου νέου Ι. Ναού.

23 Απριλίου 1960

Αίτημα περί επιστροφής της καμπάνας του Ι. Ναού εκ του παρεκκλησίου Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Δημητρίου.

Πρόταση για δημιουργία αρχείου του Ι. Ναού

18 Μαΐου 1960

Τοποθέτηση τηλεφώνου στα γραφεία του Ι. Ναού.

20 Ιουνίου 1960

Σύσταση Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού.

26 Ιουνίου 1960

Πρόταση για οργάνωση εκδρομής στη Τήνο με το πολεμικό πλοίο «Μαχητής» ως οικον. ενίσχυση της Ερανικής Επιτροπής.

6 Ιουλίου 1960

Τρόποι οικ. εξορμήσεως Ερανικής Επιτροπής. Συζήτηση για την απαλλοτρίωση των πέριξ του Ι. Ναού χώρων.

4 & 28 Σεπτεμβρίου 1960

Απόφαση για οργάνωση προβολής Κινηματογραφικής ταινίας και λαχειοφόρου αγοράς αντιστοίχως, ως οικ. ενίσχυση της Ερανικής Επιτροπής.

12 Ιουλίου 1960

Πρόταση για την μετατροπή του σχεδίου ρυμοτομίας πέριξ του Ι. Ναού για την επέκτασή του.

Επισκευή στέγης του Ι. Ναού Ταξιαρχών Κοιμητηρίου.

1 Οκτωβρίου 1960

Απόφαση για απαλλοτρίωση των όπισθεν του Ι.Ναού κειμένων κτισμάτων για την κατασκευή του νέου Ι. Ναού.

18 Φεβρουαρίου 1962

Διεκδίκηση δικαιωμάτων Ι. Ναού για το απαλλοτριωθέν και ρυμοτομηθέν οικόπεδο στην πλατεία Κύπρου, καθώς και για τον ρυμοτομηθέντα χώρο νοτίως του Ναού.

Επισκευή και αμμοκονίαση κωδωνοστασίου του Ι. Ναού – κατασκευή σιδηρών παραθύρων διά δικτυωτών υαλοπινάκων,

Ανύψωση του παρά το κωδωνοστάσιον κτίσματος.(Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου ο αιδ. πρεσβ. π. Δημήτριος Δρίτσας)

15 Αυγούστου 1962

Απόφαση για σύσταση νέας Ερανικής Επιτροπής με σκοπό την ανέγερση του νέου Ι. Ναού.

6 Φεβρουαρίου 1963

Συμπλήρωση κενής θέσεως ιεροψάλτη στο ιερό παρεκκλήσιο Αγίου Βασιλείου κοινότητος Αγίου Δημητρίου.

7 Απριλίου 1964

Αποκοπή παρεκκλησίου Αγίου Κωνσταντίνο και Ελένης από την Ενορία Αγίου Δημητρίου.

11 Αυγούστου 1965

Αποπεράτωση του ημιτελούς Κωδωνοστασίου του Ι. Ναού.

30 Ιανουαρίου 1966

Καθορισμός συνόρων ενορίας Αγίου Δημητρίου.

16 Δεκεμβρίου 1966

Πρόταση περί ανεγέρσεως νέου μεγαλοπρεπούς Ι. Ναού. Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου ο. αιδ. πρωτ. π. Ανδρέας Μακρόπουλος)

20 Ιανουαρίου 1967

Κατασκευή νέου Παγκαρίου του Ι. Ναού από τον ξυλογλύπτη Δημήτριο Γιατρά.

15 Απριλίου 1968

Κατασκευή Εξομολογηταρίου στο γυναικωνίτη του Ι. Ναού. Δωρεά Συλλόγου «Χριστιανική Ένωση κυριών Αγίου Δημητρίου».(Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου ο αιδ. πρωτ. π. Μαρίνος Γεωργακόπουλος).

20 Μαΐου 1968

Απόφαση για επίστρωση δαπέδου με πλαστικά πλακίδια.

Αντικατάσταση πολυελαίου Ι. Ναού.

28 Μαΐου 1968

Αγορά παγκαρίου Ναού Κοιμητηρίου.

21 Οκτωβρίου 1968

Τέλεση Β΄ Θείας Λειτουργίας τις Κυριακές στην οποία θα ψάλλει η μαθητική Χορωδία του Ι. Ναού υπό την διεύθυνση του κ. Ε. Νίκα.

29 Νοεμβρίου 1968

Σύσταση Ερανικής Επιτροπής και περιφορά δίσκου υπέρ ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού.

29 Μαΐου 1969

Προκαταρκτικές ενέργειες για την ανέγερση νέου Ι. Ναού: Επιστολές Εκκλ. Συμβουλίου προς την Δημοτική Αρχή.

18 Ιουνίου 1969

Αγορά οικοπέδου από τον Ι. Ναό, όπισθεν του Ι. Βήματος ως προϋπόθεση για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού.

16 Ιουλίου 1969

Συμπλήρωση μελών της Ερανικής Επιτροπής ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού.

19 Νοεμβρίου 1969

Κατασκευή νέου μαρμάρινου Προσκυνηταρίου του Αγίου Σπυρίδωνος επί της οδού Πριάμου.

Απόφαση για ενημέρωση των μελών της Ενοριακής Συνελεύσεως για το θέμα της ανεγέρσεως του νέου Ι. Ναού.

3 Φεβρουαρίου 1970

Ενέργειες περί ανεγέρσεως του νέου Ι. Ναού: Επιστολή Εκκλ. Συμβουλίου προς Αντιπρόεδρο Κυβερνήσεως.

20 Φεβρουαρίου 1970

Διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού.

19 Σεπτεμβρίου 1970

Ενέργειες του Δήμου γιά την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού: Αποφάσεις περί ρυμοτομήσεως του 415 Οικοδομικου Τετραγώνου.

5 Δεκεμβρίου 1970

Πρόταση περί ανάγκης δημιουργίας Ενοριακού Κέντρου Νεότητας.

17 Μαρτίου 1971

Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 415

Καθορισμός χώρου ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού.

24 Ιουλίου 1974

Αδρανοποίηση του θέματος της ανεγέρσεως του νέου Ι. Ναού από πλευράς Δήμου.

30 Ιανουαρίου 1975

Καταστροφική πυρκαγιά Ι. Ναού.

4 Φεβρουαρίου 1975

Έναρξη εργασιών για την επισκευή του Ι. Ναού.

16 Φεβρουαρίου 1975

Πρόταση για ανεύρεση άλλου χώρου, εκτός πλατείας Αγ. Δημητρίου, για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού, κατόπιν ναυαγήσεως του πρώτου σχεδίου.

28 Δεκεμβρίου 1975

Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Εκκλησιαστικής Ενοριακής Βιβλιοθήκης Ι. Ναού.

7 Φεβρουαρίου 1976

Εργασίες εξωραϊσμού Ι. Ναού Κοιμητηρίου

5 Ιουνίου 1977

Πρόταση στο Δήμο για μετονομασία της πόλεως με το όνομα «Δημητρούπολις».

18 Ιουλίου 1978

Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου Ι. Ναού ο αιδ. πρωτ. π. Χαράλαμπος Μπαμπίλης

29 Απριλίου 1987

Απόφαση για την ανέγερση Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο όπισθεν του Ι. Ναού.

3 Ιουνίου 1987

Εκτέλεση εργασιών ανεγέρσεως του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου δι’ αυτεπιστασίας. Εγκατάσταση Κέντρου Ενοριακής Αγάπης στο Ε.Π.Κ.

2 Σεπτεμβρίου 1987

Συνέχιση εργασιών ανεγέρσεως του Πνευματικού Κέντρου και ανάκληση οικοδομικής άδειας. Δικαστικές περιπέτειες.

25 Ιουλίου 1990

Ανάθεση προεδρίας Εκκλ. Συμβουλίου Ι. Ναού στον αιδ. πρεσβ. π. Ματθαίο Χάλαρη, και του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου στον αιδ. πρεσβ. π. Λουκά Γκέκα, κατόπιν εκδηλώσεως ανιάτου ασθενείας στον π. Χαράλαμπο Μπαμπίλη.

5 Μαΐου 1991

Συνέχιση εργασιών ανέγερσης του Πνευματικού Κέντρου και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 415. Εξωραϊσμός εσωτερικών χώρων Πνευματικού Κέντρου.

20 Μαΐου 1991

Ενέργειες περί ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού: Τροποποίηση Ο.Τ. 415

5 Ιουνίου 1991

Αποδοχή από Ι. Ναό προτάσεως Ο.Χ.Φ.Σ. «Η Αγία Σκέπη» για την παραχώρηση του ιδιοκτήτου κτιρίου του.

24 Ιουλίου 1991

Απολογισμός ενοριακού έργου.

4 Αυγούστου 1991

Θετικές εξελίξεις στο αίτημα του Εκκλ. Συμβουλίου προς το Δήμο περί ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού.

8 Απριλίου 1992

Αποστολή ιερών σκευών του Ι. Ναού προς διάθεση τους στις ορθόδοξες εκκλησίες της Ανατολικής Ευρώπης.

21 Νοεμβρίου 1992

Σύσταση Ερανικής Επιτροπής εν όψει ανεγέρσεως του νέου Ι. Ναού.

11 Ιανουαρίου 1995

Έναρξη εργασιών εκ βάθρων ανακαίνισης του Ι. Ναού Ταξιαρχών Κοιμητηρίου. (Οικοδομικές εργασίες – ιερά σκεύη – αγιογράφηση εσωτερικών επιφανειών – νέο τέμπλο – προσκυνητάρια – καλύμματα κλπ.)

12 Μαρτίου 1995

Ανάθεση επιστασίας κατεδαφίσεως υπάρχοντος Ι. Ναού και εκπονήσεως μελέτης ανεγέρσεως νέου στον αρχιτέκτονα κ. Άγγελο Κυρίτση.

5 Μαίου 1995

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού (Φ.Ε.Κ. 288/τ.Δ)

1 Ιουνίου 1995

Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης έργου ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού.

8 Ιουνίου 1995

Έκδοση από την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος – Διεύθυνση Ναοδομίας των αδειών:

α) Κατεδαφίσεως του παλαιού Ι. Ναού - 1722/95.

β) Ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού - 1723/95.

26 Ιουνίου 1995

Επίσημη ανακοίνωση ενάρξεως εργασιών ανεγέρσεως νέου Ι. Ναού. Μετεγκατάσταση του Ι. Ναού στο Ενοριακό Κέντρο Αγάπης. Μεταφορά ιερών σκευών κλπ. Τελευταία Θ. Λειτουργία στον παλαιό Ι. Ναό.

3 Ιουλίου 1995

Έναρξη εργασιών κατεδαφίσεως παλαιού Ι. Ναού.

30 Ιουλίου 1995

Σύσταση Ερανικής Επιτροπής, λόγω ανεγέρσεως Ι. Ναού.

17 Σεπτεμβρίου 1995

Θεμελίωση νέου Ι. Ναού.

23 Δεκεμβρίου 1996

Θυρανοίξια του υπογείου χώρου του ανεγειρομένου Ι. Ναού χρησιμοποιούμενου ως ενοριακού Ναού.

25 Δεκεμβρίου 1997

Πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον υπόγειο χώρο του ανεγειρομένου Ι. Ναού.

22 Μαρτίου 1997

Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ο.Χ.Φ.Σ. «Η Αγία Σκέπη» στον Ι. Ναό.

19 Οκτωβρίου 1997

Α΄ Μεταφορά τμήματος Ιερού Λειψάνου του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου από τη Θεσσαλονίκη στον Ι. Ναό. Επίσημη υποδοχή στο μνημείο πεσόντων του Δήμου. Καθιέρωση επταήμερων εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου με την επωνυμία «Δημητρια».

14 Νοεμβρίου 1997

Ανανέωση θητείας της Ερανικής Επιτροπής του Ι. Ναού.

11 Μαρτίου 1998

Έγκριση συμβολαίου δωρεάς του Ο.Χ.Φ.Σ. «Η Αγία Σκέπη» προς τον Ι. Ναό, ακινήτου ιδιοκτησίας του.

13 Οκτωβρίου 1998

Β΄ Μεταφορά τμήματος Ιερού Λειψάνου του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου από τη Θεσσαλονίκη στον Ι. Ναό.

31 Μαίου 1998

Πρώτη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στον Ι. Ναό ένα μήνα μετά την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου.

13 Σεπτεμβρίου 1999

Παροχή μεγάλης βοήθειας στους σεισμόπληκτους δυτικής Αττικής.

16 Δεκεμβρίου 1999

Βράβευση Ολυμπιονικών ομάδος Άρσης Βαρών από Μακ. Αρχιεπίσκοπο στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ι. Ναού.

19 Φεβρουαρίου 2000

Ανανέωση θητείας Ερανικής Επιτροπής.

9 Μαίου 2001

Ολοκλήρωση κατασκευής τρούλου Ι. Ναού.

30 Ἰανουαρίου 2002

Ἀπόκτηση ὀχήματος για τις ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ.

Ἀνάθεση κατασκευῆς ἐσωτερικῶν ἐπιχρισμάτων Ναοῦ.

Ἐργασίες ἁγιογραφήσεως Παρεκκλησίου Παμμ. Ταξιαρχῶν Κοιμητηρίου.

30 Μαρτίου 2003

Ἀνάθεση κατασκευῆς τοῦ Ξυλογλύπτου τέμπλου τοῦ Ναοῦ στον ξυλογλύπτη κ. Κ. Φάσουρα.

3 Μαῒου 2004

Ἀνανέωση θητείας ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς.

17 Φεβρουαρίου 2005

Ἔγκρισι μελέτης για την μαρμαρόστρωση του δαπέδου του Ναοῦ.

28 Ἰουλίου 2006

Παραλαβή ξυλογλύπτων ἐπίπλων, προσφορά τοῦ Συλλόγου ἀνεγέρσεως.

16 Ἀπριλίου 2007

Συνέχιση ἐργασιῶν μαρμαρόστρωσης δαπέδου.

12 Μαῒου 2008

21 Ὀκτωβρίου 2008

Βράβευση ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν σε ἐπίσημη ἐνοριακή ἐκδήλωση.

Κατασκευή εντοιχισμένων νουλαπιῶν στο Παρεκκλήσιο τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν

10 Ὀκτωβρίου 2009

Θυρανοίξια νέου Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

26 Μαρτίου 2011

Ὑποδοχή τεμαχίου Τιμίου Ξύλου τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀπό τόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων.

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Δήμου Αγίου Δημητρίου

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Δημητρίου,
Άγιος Δημήτριος Αττική (17343)

Email: inad@otenet.gr
website: https://in-ad.gr

Τηλέφωνο: +30 210 9712456
Φαξ : +30 210 9715125

Εγγραφή στο Newsletter

«Τίποτε δεν γίνεται εμπόδιο στον άνθρωπο να ευαρεστήσει στον Θεό, αρκεί να έχει καλή πρόθεση».

Αγ. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας