Χρονολογικός πίνακας με τους Επιτρόπους του Ιερού Ναού μας

 

Γεώρ. Τζανέτος, Ιωάν. Στρατηγός, Κων. Αλ. Τρακάδας, Νικ. Τζανέτος

 

Αργ. Στριγγάρης, Ιωάν. Α. Γκιώνης, Μιχ. Κ. Στρατηγός, Ιωάν. Ζαχαριάς

 

∆ηµ. Χούντας, ∆ηµ. Γεωργίου, ∆ηµ. ∆εδεγκίκας, Νικ. Ψυχογυιός

1912-1915

Παναγ. Γ. Τζανέτος, ∆ηµ. Γεωργίου, Αντών. Σ. Τριανατφύλλου, Σταµ. Τριανταφύλλου

1915-1918

Χρ. Μπαγλαντζής, Αλέξ. ∆. Τζανέτος, Χρ. Ψυχογυιός, Κυρ.Α. Στριγγάρης

1918-1921

Αλέξ. ∆. Τζανέτος, Κυρ.Α. Στριγγάρης, Βασ.∆. Γκιώνης, Χρ.Κυρ. Σταµατίου

1821-1924

Αναστ.Α. Μαλτέζος, Χρ.Κ. Στρατηγός, Χρ. Θεοφ. Τρακάδας, Γεώρ.∆. ∆εδεγκίκας, Βασ.Κ. Γκιώνης

1924-1927

Σταµάτιος Ι. Τρακάδας, Ιωάννης Τσορός

1927-1930

Κωνστ. Σκούρτης, Αναστ.∆. Τζανέτος

1930-1933

Ευάγ.Σπ. Σταµατίου, Κων.Μ. Στρατηγός, Χρήσ.Κ. Τρακάδας, Γεώρ.Β. Κάκαρης

1933-1936

Ευάγ.Σπ. Σταµατίου, ∆ηµ. Στεφανάκης, ∆ηµ.Χρ. Τζανέτος, Νικ. Γκιώνης

1936-1939

∆ηµ. Στεφανάκης, Κωνσ.Α. Στριγγάρης, Γεώρ.Χ. Τζανέτος, Αλέξ.∆. Τριανταφύλλου

1939-1942

∆ηµ. Στεφανάκης, ∆ηµ. Νικολάκης, Αντ. Κανάκης, Βασ. Ζαβιτσιάνος*

1942-1945

∆ηµ. Στεφανάκης, Ιωάννης Σταµ. Τρακάδας, Κωνσ. Σκούρτης, Αλέξ. Καράµπαµπας


Εκτύπωση   Email