Ιερά Λείψανα

Στον Ι. Ναό μας ὑπάρχουν τά κάτωθι ἱερά Λείψανα: 
 
Τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου ἐκ τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Ἁγίου Νέστορος.

Ἁγίου Νεκταρίου.

Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ.

Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὑδραίου.

Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας.

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ.

Ἁγίου Χαραλάμπους.

Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἡλία του Ἁρδούνη


Εκτύπωση   Email