Οι διακονούντες σήμερα στον Ιερό Ναό μας

Στόν Ιερό Ναό διακονοῦν οἱ ἱερεῖς:

Πρωτοπρεσβύτερος π. Λουκᾶς Γκέκας

Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαῖος Χάλαρης

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κυριακόπουλος καί

Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐάγγελος Νικήτας.

 

Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εἶναι:

Πρόεδρος πρωτ. π. Ματθαῖος Α. Χάλαρης

Ἀντιπρόεδρος κ. Ἀθανάσιος Κολοκυθάς

Γραμματέας κ. Νικόλαος Λυσίμαχος

Ταμίας κ. Δημήτριος Μπενάς

Μέλος κ. Ἰωάννης Κοσμαδάκης.

Ἱεροψάλτης εἶναι ὁ κ. Γεώργιος Καμαριάρης, Πρωτοψάλτης καί Χοράρχης τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ "Ἀντιφωνικόν Μέλος"

Νεωκόροι ὁ κ. Νεκτάριος Σκουμπουρδής (μέ ὡράριο 6:00-14:00) καί ὁ κ. Παναγιώτης Μόρφης (μέ ὡράριο 14:00-20:00)

Τέλος, Γραμματέας τοῦ Ἱ. Ναοῦ εἶναι ὁ κ. Ἠλίας Πουλόπουλος, πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μέ ὡράριο 9-12:30 και 5-8 μ.μ..


Εκτύπωση   Email