Ιερά Εξομολόγηση

Συνέχεια τῆς λατρευτικῆς ἐνοριακῆς ζωῆς εἶναι το ἱερό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Στόν Ἱ. Ναό μας ἐξομολογοῦν τρείς ἱερεῖς, ὁ π. Λουκᾶς Γκέκας, ὁ π. Ματθαῖος Χάλαρης και ὁ π. Εὐάγγελος Νικήτας καθημερινῶς.

Δύο ἡμέρες τήν ἑβδομάδα, τήν Τρίτη καί τήν Πέμπτη ὁ π. Ματθαῖος ἔχει ἐφαρμόσει τό σύστημα τῶν προγραμματισμένων συναντήσεων γιά ἐξομολόγηση ἀνά 15λεπτο, γεγονός πού ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐξυπηρετεῖ πάρα πολλούς πιστούς. Οἱ συναντήσεις κλείνονται τηλεφωνικῶς καί ὑπεύθυνος γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν εἶναι ὁ Γραμματέας τοῦ Ἱ. Ναοῦ.


Εκτύπωση   Email