Θείο κήρυγμα

Θεῖο κήρυγμα γίνεται κάθε ἑβδομάδα στήν Ἐνορία μας, τή Δευτέρα, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μέ ὁμιλητή τόν π. Ματθαῖο ἤ ἄλλους διακεκριμένους ἱερεῖς ὁμιλητές.


Εκτύπωση   Email