Ενοριακό πρωινό Αρχονταρίκι

Τίς Κυριακές, μετά τή Θεία Λειτουργία οἱ πιστοί συγκεντρώνονται σέ δύο αἴθουσες (οἱ νέοι καί τά ζευγάρια μά τά παιδιά τους στήν Α΄αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου καί οἱ μεγαλύτεροι στή Β΄αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου), ὅπου προσφέρεται ἀπό τήν Ἐνορία καφές (στούς μεγάλους) ἤ πλούσιο πρωινό (στούς νέους) καί γίνεται ἐνημέρωση ἐπί διαφόρων ἐνοριακῶν θεμάτων ἤ ποιμαντικῶν προγραμμάτων.

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Δήμου Αγίου Δημητρίου

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Δημητρίου,
Άγιος Δημήτριος Αττική (17343)

Email: inad@otenet.gr
website: https://in-ad.gr

Τηλέφωνο: +30 210 9712456
Φαξ : +30 210 9715125

Εγγραφή στο Newsletter

«Τίποτε δεν γίνεται εμπόδιο στον άνθρωπο να ευαρεστήσει στον Θεό, αρκεί να έχει καλή πρόθεση».

Αγ. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας