ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ

Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης ΙΩΗΛ

 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς ἀρρωστοῦντας καὶ κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας καὶ ἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, δαιμονιῶντας καὶ ἐμπαθεῖς κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ νοΐ, πρόσδεξαι εὐμενῶς τὴν δέησιν ἡμῶν καὶ φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τὸν φονευτὴν ἰὸν τὸν σχῆμα κορώνας φέροντα, καὶ προκαλοῦντα φοβίας ἢ καὶ θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας.

Καὶ εἰ μὲν διὰ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τὸν πειρασμὸν τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτὸν ἀφ' ἡμῶν καὶ ἀπὸ πάσης τῆς οἰκουμένης.

Εἰ δὲ διὰ δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τὴν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, παῦσον τὸν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ.

Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς κακουργίας τοῦ ἀντικειμένου ἢ καὶ ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ὡς Θεὸς παντοδύναμος.

Φύλαξον τὴν νεότητα, καὶ περιφρούρησον τοὺς ἀσθενήσαντας, καὶ τοὺς ἐν γήρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καὶ πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς συνοχῆς τῆς καρδίας, καὶ ἀντὶ ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν ἄνεσιν καὶ πλατισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, αυτός που έγινες άνθρωπος για εμάς, για να θεραπεύσεις τον τραυματισμένο από την αμαρτία άνθρωπο, αυτός που δεν περιφρόνησες τους δέκα λεπρούς που ασθένησαν από την ανίατη λέπρα, αλλά τους καθάρισες με τη χάρη σου που σώζει, αυτός που πέρασες ανάμεσά μας ως Θεάνθρωπος τις μέρες της παρουσίας σου πάνω στη γη ευεργετώντας και θεράπευοντας όλους τους αρρώστους και τους ευρισκομένους σε κακή κατάσταση, αυτός που ευεργέτησες και αποκατέστησες υγιείς παραλυτικούς, τυφλούς, βαριά αμαρτωλούς, δαιμονισμένους και εκείνους που κατέχονταν από χρόνια πάθηση και στις δύο πλευρές, δηλαδή στη σάρκα και στο νου, αποδέξου με ευνοïκή διάθεση τη δέησή μας και διώξε μακριά με τη δύναμή σου τον φονικό ιό που φέρει το σχήμα κορώνας και προκαλεί φοβίες ή και θάνατο στους ασθενείς και στους δεινοπαθούντες άδικα.

Και αν μεν για τις πολλές αμαρτίες μας, επέτρεψες τον πειρασμό τούτο, σε ικετεύουμε ως ελεήμονα, να απομακρύνεις αυτόν, από εμάς και από όλη την οικουμένη.

Εάν όμως για τη δοκιμασία της πίστης μας παρείχες, την επικράτηση αυτού, παύσε την ταραχή των ασθενών από την επιδημία του.

Εάν όμως από τη σκληρότητα του πονηρού ή από την αμέλεια των επιπόλαιων ανθρώπων αυτός διαδόθηκε, θραύσε την ισχύ ως Θεός παντοδύναμος.

Φύλαξε τη νεότητα, και περιφρούρησε αυτούς που ασθένησαν, και τους ευρισκομένους στα γηρατειά από τον επάρατο ιό θεράπευσε , και όλους απάλλαξε από τη θλίψη της καρδιάς, και αντί αυτής δώρησε σε εμάς, υγεία άνεση και πνευματική αναψυχή, με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και όλων σου των αγίων. Αμήν.

 

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

2Ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Αδελφοί μας,

Ο Θεός με τις πρεσβειές της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου να ευλογει εσάς, τις οικογένειές σας, την ενορία μας, την πατρίδα μας, να θεραπεύσει τους νοσούντας, να παρηγορήσει τις οικογένειές τους και τις οικογένειες που έχασαν από τον ιό κάποιον δικό τους άνθρωπο, να ενδυναμώσει και να φωτίσει τους ιατρούς και νοσηλευτές και τέλος να δώσει υπομονή και αντοχή στα παιδιά μας που φυλάνε τα σύνορα της Πατρίδας μας.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την μεγάλη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική ενοριακή δραστηριότητα που εγκαινιάσαμε με το 1ο ερωτηματολόγιο. Δεν έχει σημασία εάν όλες οι απαντήσεις δεν ήταν σωστές. Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η ευχάριστη πνευματική απασχόληση, η έρευνα της Αγίας Γραφής και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μας.

Τα θετικά σχόλια που είχατε την καλοσύνη να μας στείλετε, μας δίνουν το θάρρος να συνεχίσουμε αυτή την δραστηριότητα ανακοινώνοντας το 2ο ερωτηματολόγιο. Ο πρώτος «διαγωνισμός» θα ολοκληρωθεί με την αποστολή της δωροκάρτας (30ευρώ) στον αδελφό/ή που κληρώθηκε από την ομάδα εκείνων που απάντησε σωστά.

 

Ακολουθούν οι σωστές απαντήσεις του 1ου Ερωτηματολογίου

1. Σε ποιο Ευαγγέλιο (Κεφάλαιο, στίχοι) αναφέρεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου;

Απάντηση: Κατά Λουκάν Α’ (24-38)

2. Ποιος ο συγγραφέας της «ευχής» που διαβάζουμε την Μεγάλη Τεσσαρακοστή;

Απάντηση: Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

3. Τι εορτάζομε την επόμενη ημέρα μετά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου;

Απάντηση: Η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.

4. Πόσες είναι οι επιστολές της Καινής Διαθήκης;

Απάντηση: 21 επιστολές

5. Από ποιον και που καθαγιάζεται το Άγιο Μύρο;

Απάντηση: Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

6. Πότε μεταφέρθηκε για πρώτη φορά το ιερό λείψανο του Αγίου Δημητρίου στο Ιερό Ναό μας και εξαιτίας ποιου γεγονότος;

Απάντηση: Οκτώβριος του 1997:

α) Συμπλήρωση 100 χρόνων από την ανέγερση του πρώτου Ιερού Ναού και

β) Καθιέρωση των ενοριακών εκδηλώσεων με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑ».

7. Ποια είναι τα βιβλία της Πεντατεύχου και ποιος ο συγγραφέας;

Απάντηση: Γένεσης, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Συγγραφέας ο Μωυσής

8. Ποια ημέρα είναι αφιερωμένη στους κεκοιμημένους;

Απάντηση: Το Σάββατο

9. Ποια είναι τα λειτουργικά άμφια του ιερέως;

Απάντηση: Στιχάριον, Επιτραχήλιον, Ζώνη, Επιμάνικα, Φελόνι, Επιγονάτιο.

10. Ποιος ο διάδοχος του Μ. Κωνσταντίνου στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης;

Απάντηση: Ο γιος του Κωνσταντίνος Β’

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1.Πόσα είναι τα βιβλία της Π. και Κ. Διαθήκης;

2. Σε ποια Ευαγγέλια αναφέρεται το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου μας;

3.Με ποια ήταν παντρεμένος ο απ. Ακύλας; 

4.Ποιες είναι οι Δεσποτικές εορτές; 

5.Πόσες και ποιες είναι οι καταλύσιμες περίοδοι του έτους;

6.Πότε λαμβάνουμε το αντίδωρο και από ποιον;

7.Σε ποια περίοδο του έτους τελούμε την Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία;

8. Τι το καινούργιο εξήγγειλε το Διάταγμα των Μεδιολάνων;

9. Πότε τελείται η ακολουθία του μικρού Αγιασμού στις ενορίες;

10.Πότε έγιναν τα Θυρανοίξια του Ναού μας;

Οι απαντήσεις θα υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 6.00 το απόγευμα.

 

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Αδελφοί μας και πνευματικά παιδιά,

Οι Ιερείς του Ναού μας, σας ασπαζόμαστε πατρικά, ευχόμενοι πνευματική και σωματική υγεία, υπομονή και ειρήνη στις οικογένειές σας. Μέσω της ιστοσελίδας του Ναού μας, επιτρέψτε μας να μεταγγίσουμε στην ευλογημένη ψυχή σας λίγες πνευματικές σκέψεις, βγαλμένες από την καρδιά μας. Προκαταβολικά σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που θα αφιερώσετε για την μελέτη των σκέψεων που ακολουθούν, θυμίζοντάς σας παράλληλα να μη μας λησμονάτε στις προσευχές σας, όπως και εμείς δεν σας λησμονούμε ποτέ.
Ακούσαμε αδελφοί μας την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, τα αυστηρότερα μέτρα, που έλαβαν οι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση του θανατηφόρου ιού. Η ανευθυνότητα κάποιων συμπολιτών μας έγινε αιτία οι συνθήκες της καθημερινής μας ζωής να γίνου δυσκολότερες, ένας ακόμη βαρύς Σταυρός. Είμαστε «ελεύθεροι πολιορκημένοι». Ελεύθεροι μέσα στο σπίτι μας και ταυτόχρονα πολιορκημένοι μέσα σε αυτό από τον μεγάλο, αδιόρατο, απρόσκλητο και απροσωπόληπτο ιό-εχθρό.

Ως συνειδητά μέλη της Εκκλησίας μας, στοιχούμενοι στα ίχνη του Εσταυρωμένου Ιησού και μιμούμενοι το παράδειγμα των Αγίων μας, γνωρίζουμε να «διαχειριζόμαστε» την κάθε δοκιμασία της ζωής και κάθε κοινωνική κρίση με την «ευαγγελική λογική». Αξιοποιούμε, δηλαδή, την δοκιμασία προσεγγίζοντάς την με κριτήρια πίστεως και ερμηνεύοντάς την ως ευκαιρία πνευματικής ασκήσεως. Στην προσπάθειά μας αυτή ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο χρόνος και ο χώρος. Ο μεν χρόνος, εάν μείνει χωρίς πνευματική εργασία, εύκολα μετατρέπεται σε άνοια, σπατάλη, πνευματική απορρύθμιση, με πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις για την κατά Χριστόν πορεία μας. Αντίδοτο στην σπατάλη του χρόνου είναι η αύξηση των ιερών ακολουθιών στο σπίτι μας, η μελέτη της Καινής Διαθήκης, η ακρόαση πνευματικών ομιλιών και προγραμμάτων από τους εκκλησιαστικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης. Ο δε χώρος, δηλαδή, το σπίτι μας αν δεν το μετατρέψουμε σε πνευματική παλαίστρα δεν θα βοηθηθούμε. Ο κλειστός χώρος μας βοηθάει να γίνουμε περισσότερο εσωστρεφείς, να γνωρίσουμε καλύτερα τον άγνωστο εν πολλοίς εαυτό μας, να αναλογιστούμε την μέχρι τώρα πνευματική μας πορεία, κατά πόσο ήταν συνεπής και αταλάντευτη, ανοδική και ευχαριστιακή. Και όπως μέσα στο σπίτι μας προσπαθούμε να ζήσουμε με συνθήκες καθαρότητας, με ηρεμία και συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών, να εργαστούμε πνευματικά, καθαρίζοντας το νου μας από εμπαθείς σκέψεις, ζώντας μέσα μας ειρηνικά, ελέγχοντας τις κινήσεις και τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Η περίοδος αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε ένα παντοδύναμο και πολύ δραστικό όπλο, που έχουμε στην πνευματική μας φαρέτρα: Το όνομα του Ιησού, το υπέρ παν όνομα, ενώπιον του οποίου «παν γόνυ κάμψει επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων» (Φιλ. 2,10).

Ο καθένας μας αυθόρμητα και με θερμή πίστη να στρέφεται στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και να τον ικετεύει. Να Τον αναζητάει αδιάκοπα με την σύντομη, αλλά γεμάτη περιεχόμενο και νόημα ικεσία: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Να αφήνουμε όσο μπορούμε να αναπηδάει από την πονεμένη μας καρδιά η προσευχή αυτή, όπου κι αν βρισκόμαστε, ακολουθώντας τα ίχνη των Αγίων μας. Στον Κανόνα του Θεοκτίστου του Στουδίτου, τον γνωστὸ με την επιγραφή: «Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (στο Ωρολόγιο της Εκκλησίας μας), το πάθος του ποιητή είναι τόσο ισχυρό, η λαχτάρα του Ιησού τόσο έντονη, που μας δίνει την εντύπωση πως όχι με τα χείλη, αλλά με την καρδιά ασπάζεται αδιάκοπα τα άχραντα πόδια του Αγαπημένου του και αποθέτει στην βάση του Σταυρού Του τα πιο θερμά λόγια της λατρείας. Οι λέξεις, σαν να είναι φτωχές. Επιστρατεύονται η μια μετά την άλλη. Ο προσευχόμενος ποιητής φωνάζει: «Ἰησοῦ γλυκύτατε Χριστέ», «Ἰησοῦ μακρόθυμε», «Ἰησοῦ Σωτήρ μου», «Ἰησοῦ μου πολυέλεε». Αναζητάει τον Ιησού και ταυτόχρονα τον λατρεύει. Αυτή η ιερή παράδοση μας κληροδοτείται όχι σαν ιστορία, αλλά σαν τρόπος ζωής.

Μας έδωσες, Κύριε, το όνομά σου ως κληρονομιά αναφέρει ο Δαυίδ στον 60ό Ψαλμό: «Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τό ὄνομά σου, Κύριε». Σχολιάζοντας τον στίχο αυτό ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, σημειώνει: «Ξέρουμε τι σημαίνει κληρονομιά, ξέρουμε τι σημαίνει κάποιος πατέρας να αφήνει κληρονομιά στα παιδιά του, να δίνει τον μόχθο του. Εφ' όσον γνωρίζω ότι το όνομα του Κυρίου είναι πολύ δυνατό και είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά την οποία μας έχει δώσει ο Θεός, γι’ αυτό και τελειώνει με αυτόν τον στίχο «οὕτως ψαλῶ», θα ψάλλω με το όνομά Σου εις τον αιώνα… Τί είναι το όνομα του Θεού; Το όνομα του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Ο Θεός ως προς την ουσία είναι ανώνυμος και άγνωστος, αλλά ως προς τις ενέργειές Του είναι γνωστός και έρχεται σε επικοινωνία με τις ενέργειές Του…. Όταν καταλαμβάνει τον άνθρωπο μία σκέψη, τον διαλύει κυριολεκτικά, τον σαπίζει ψυχικά. Θα πρέπει κανείς να ελέγχει αυτόν τον ψυχικό του κόσμο και να μετατρέπει αυτές τις κακές σκέψεις και να τις κάνει καλές σκέψεις. Να αφήνουμε τον εαυτό μας στον Θεό, συνεχώς να έχουμε την μνήμη μας στον Θεό. Υπάρχει η κυτταρική μνήμη και υπάρχει η καρδιακή μνήμη. Αυτή είναι η ησυχαστική παράδοση…

Θα πρέπει, λοιπόν, να ζούμε όσο μπορούμε ησυχαστικά. Ησυχαστικά, που δεν είναι απλώς, κλεινόμαστε στο σπίτι μας, αλλά είναι ο νους μας στον Θεό. Διώχνουμε άσχημους και βλαβερούς λογισμούς και προσευχόμαστε για όποια προβλήματα έχουμε… Ζώντας μέσα στο σπίτι μας, να ζούμε με τέτοιον τρόπο, που να κάνουμε ευχάριστη την ατμόσφαιρα με καλούς λογισμούς, με προσευχή, με αγάπη, με ενότητα…. Να μάθουμε να λέμε το «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» μερικά λεπτά το πρωί, μερικά λεπτά το βράδυ και όποτε το θυμηθούμε».

Οι ήρωες της μαρτυρικής Εκκλησίας και οι Άγιοι όλων των εποχών με το προσωπικό τους παράδειγμα και με τις σκέψεις τους και με τις ανατάσεις τους μας συμβουλεύουν να έχουμε πρόχειρο στην σκέψη και στην καρδιά και στα χείλη το όνομα του Αρχηγού μας και Λυτρωτή μας Ιησού.

Από τις γραπτὲς συμβουλὲς μεταφέρουμε δύο. Η μία προέρχεται απὸ τον Άγιο Παυλίνο, Επίσκοπο Νόλης (354-431): «Το όνομα του Ιησού είναι για το στόμα νέκταρ και για τη γλώσσα μέλι… Είναι μια ζωντανὴ αμβροσία… Όταν κανεὶς την γευτεί για μια φορά, δεν θα θέλει να την αποχωριστεί». Η δεύτερη συμβουλὴ βγήκε απὸ την γραφίδα του Αγίου Συμεὼν του Θεσσαλονίκης (ιε´ αιώνας): «Κάθε ευσεβὴς πρέπει αυτὴ την ονομασία (το όνομα δηλαδὴ του Κυρίου Ιησού Χριστού) να λέει δια παντὸς σαν προσευχὴ και με τον νου και με την γλώσσα και καθιστὸς και κινούμενος και να βιάζει πάντοτε γι’ αυτὸ τον εαυτό του. Θέλει δε εύρει μεγάλη γαλήνη και χαρά, καθὼς ξέρουν με την πείρα όσοι περὶ αυτής φροντίζουν».

Ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζαχάρου, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας στο υπέροχο άρθρο του με τίτλο: «Λόγος παρηγορητικός για την πανδημία, σημειώνει»:

«…Εμένα η μάστιγα αυτή (του κορωνοϊού) με βοηθά. Ποθώ να ξαναβρώ εκείνη την προσευχή που είχα, με την οποία να διατρέξω όλη μου τη ζωή από τη γέννησή μου μέχρι τώρα, ευχαριστώντας τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες Του, ″ὑπέρ πάντων ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν Του″. Επίσης να διατρέξω πάλι όλη μου τη ζωή μετανοώντας για όλες τις αμαρτίες και τα πλημμελήματά μου. Είναι υπέροχο να μπορέσεις να διατρέξεις τη ζωή σου με προσευχή, κομίζοντας τα πάντα ενώπιον του Θεού εμμένοντας στη προσευχή. Τότε νιώθεις ότι εξαγοράζεται η ζωή σου. Γι’ αυτό όλη η κατάσταση αυτή με βοηθά πραγματικά. Δεν πανικοβάλλομαι, αλλά θα ″μεριμνήσω ὑπέρ τῆς ἁμαρτίας μου″ (Ψαλμ. 37, 19).

Πρέπει να δούμε την αγαθότητα του Θεού σε όλα αυτά που γίνονται. Οι Πατέρες είδαν τη χρηστότητά Του. Παρόμοια επιδημία παρουσιάστηκε τον 4ο αιώνα στην έρημο της Αιγύπτου, η οποία θέρισε πάνω από το ένα τρίτο των μοναχών, και οι όσιοι Πατέρες έλεγαν με μεγάλη έμπνευση ότι, ″ο Θεός θερίζει ψυχές αγίων για τη Βασιλεία Του″, και δεν σαλεύθηκαν. Ο Ίδιος ο Κύριος μιλά στο Ευαγγέλιο για τις έσχατες ημέρες, για τις δοκιμασίες και τα δεινά που θα περάσει ο κόσμος πριν τον ερχομό Του. Εντούτοις, δεν διακρίνουμε εκεί καμία νοσηρή λύπη η απελπισία. Ο Κύριος, που στον κήπο της Γεθσημανή προσεύχεται με αιματηρό ιδρώτα για τη σωτηρία όλου του κόσμου, λέει ότι, όταν δούμε τα φοβερά που προηγούνται της Δευτέρας Παρουσίας Του, να υψώσουμε με έμπνευση τις κεφαλές μας, διότι η απολύτρωσή μας είναι εγγύς (βλ. Λουκ. 21,28).

Μερικοί μου λένε, ″ο Θεός να βάλει το χέρι Του″. Μα, ακριβώς αυτό ήδη είναι το χέρι του Θεού. Εκείνος θέλει τη σωτηρία μας και εργάζεται ″πολυμερώς και πολυτρόπως″ (Εβρ. 1,1). ″ Ὁ Πατήρ Μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγώ ἐργάζομαι″ (Ιωάν. 5,17). Ίσως ο ιός αυτός να είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός, για να φέρει πολλούς ανθρώπους σε επίγνωση και μετάνοια, και να θερίσει πολλές έτοιμες ψυχές, να κάνει μία συγκομιδή ψυχών για την αιώνια Βασιλεία Του. Επομένως, για όσους εμπιστεύονται και παραδίδονται στην Πρόνοια του Θεού, όλα θα συνεργήσουν στο αγαθό: ″Τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν″ (Ρωμ. 8,28).

Βεβαίως, αν μεσολαβήσει ένα μεγαλύτερο διάστημα που δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία, μπορούμε να το υπομείνουμε. Διότι στη Λειτουργία τι λαμβάνουμε; Μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που είναι γεμάτα με τη χάρη Του. Αυτό για εμάς είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ωφέλεια, αλλά τη χάρη του Κυρίου τη λαμβάνουμε επίσης με πολλούς άλλους τρόπους.

Όταν ασκούμε την ησυχαστική προσευχή, μένουμε στην Παρουσία του Θεού με τον νου στην καρδιά μας επικαλούμενοι το άγιο Όνομα του Χριστού. Το Θείο Όνομα προσκομίζει σε μας τη χάρη του Χριστού, διότι είναι ενωμένο με το Πρόσωπό Του και μας εισάγει στην Παρουσία Του. Αυτή η Παρουσία του Χριστού, η οποία είναι καθαρτική, μας καθαρίζει από τα πταίσματα και τις αμαρτίες μας, μας ανακαινίζει και επιφέρει τον φωτισμό της καρδιάς μας, ούτως ώστε να μορφωθεί εκεί η εικόνα του Σωτήρος Θεού, του Χριστού.
Αν δεν θα έχουμε Πάσχα στην Εκκλησία, ας θυμηθούμε ότι κάθε επαφή με τον Χριστό είναι Πάσχα. Χάρη παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία, διότι εκεί είναι Παρών ο Κύριος Ιησούς, και Αυτός επιτελεί το Μυστήριο και ο Ίδιος μεταδίδεται στους πιστούς. Αλλά και όταν επικαλούμαστε το Όνομά Του, εισερχόμαστε στην ίδια Παρουσία του Χριστού και έχουμε την ίδια χάρη. Επομένως, αν στερηθούμε τη Λειτουργία, το Όνομά Του το έχουμε πάντοτε, δεν στερούμαστε τον Κύριο.

Επίσης έχουμε τον λόγο Του, προπαντός τον Ευαγγελικό Του λόγο. Αν ο λόγος Του είναι συνεχώς ζωντανός μέσα στην καρδιά μας, αν τον μελετούμε και τον προσευχόμαστε, αν γίνεται η γλώσσα μας με την οποία μιλούμε στον Θεό, όπως Εκείνος μίλησε σε εμάς, τότε θα έχουμε πάλι τη χάρη του Κυρίου. Διότι τα λόγια Του είναι ″ρήματα ζωής αἰωνίου″ (Ιωάν. 6,68), είναι λόγος ζωής και πάλι το ίδιο μυστήριο επιτελείται, δεχόμαστε τη χάρη Του και αγιαζόμαστε.
Ακόμη, κάθε φορά που δείχνουμε καλοσύνη στους αδελφούς μας, ευαρεστείται ο Κύριος, θεωρεί ότι το κάναμε για Εκείνον και μας ανταποδίδει. Εμείς δείχνουμε καλοσύνη στους αδελφούς μας και ο Κύριος μας ανταποδίδει τον μισθό της χάριτός Του. Να, ακόμη ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζούμε στην Παρουσία του Κυρίου. Μπορούμε να έχουμε τη χάρη του Κυρίου με τη νηστεία, με την ελεημοσύνη και με κάθε αγαθοεργία.

Έτσι, αν κατ’ ανάγκη θα πρέπει να αφήσουμε τις κοινές συναθροίσεις, μπορούμε να είμαστε ενωμένοι στο πνεύμα και σε αυτές τις άγιες αρετές που είναι γνωστές μέσα στο Σώμα του Χριστού, την Αγία Εκκλησία, και διατηρούν την ενότητα των πιστών με τον Χριστό και με όλα τα μέλη του Σώματός Του. Όλα αυτά που κάνουμε για τον Θεό είναι Λειτουργία, ιερουργούν τη σωτηρία μας. Η Θεία Λειτουργία βεβαίως είναι το μεγάλο γεγονός της ζωής της Εκκλησίας, μέσα στο οποίο οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τη μικρή ζωή τους με την άπειρη ζωή του Θεού. Αλλά η δύναμη του γεγονότος αυτού εξαρτάται από την προετοιμασία που κάνουμε, από όλα τα άλλα που απαριθμήσαμε, την προσευχή, τις αγαθοεργίες, τις νηστείες, τη φιλαδελφία, τη μετάνοια.

Επομένως, δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε ηρωικές εξομολογήσεις εναντίον της πολιτείας για τα προληπτικά μέτρα που παίρνει για την ωφέλεια όλων των ανθρώπων, ούτε να απελπιζόμαστε· αλλά με σύνεση να μηχανευόμαστε τρόπους, ώστε να μη χάνουμε τη ζωντανή επικοινωνία με το Πρόσωπο του Χριστού. Τίποτε δεν μπορεί να μας ζημιώσει, απλώς πρέπει να κάνουμε υπομονή για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ο Θεός θα δει την υπομονή μας, θα απομακρύνει κάθε εμπόδιο, κάθε πειρασμό και πάλι θα ανατείλουν ημέρες χαρμόσυνες και θα πανηγυρίζουμε την κοινή ελπίδα και αγάπη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού».

Αδελφοί μας και πνευματικά μας παιδιά,

Το σημαντικότερο πνευματικό γεγονός της ζωής μας θα ήταν να νιώθουμε πως μας συντροφεύει ο Λυτρωτής μας, ο Ιησούς, στην αγωνία και στον πόνο, αλλά και στην χαρά και στην επιτυχία της γήινης πορείας μας.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων ημών.

Ο Θεός μεθ’ ημών. Εύχεσθε.

Με αγάπη Χριστού
Οι Ιερείς σας
π. Λουκάς
π. Ματθαίος
π. Γεώργιος
π. Ευάγγελος

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΜΑΣ

Αγαπητοί μας αδελφοί και πνευματικά μας παιδιά,

Βρισκόμαστε ήδη αρκετές μέρες μετά από τότε που ελήφθησαν τα δυσάρεστα μέτρα για τη μη διασπορά του επικίνδυνου ιού. Ειδικά αυτά που αφορούν τους πιστούς (μη τέλεση Θείας Λειτουργίας-και συμμετοχής στη Θεία Κοινωνία) έχουν προκαλέσει αφόρητο πνευματικό πόνο στις ψυχές όλων μας. Μόνο σε φανταστικά σενάρια ακούγαμε αυτές τις περιπτώσεις. Και τώρα τα ζούμε στην πραγματικότητα.

Δεν θα ασχοληθούμε προς το παρόν με σχόλια γύρω από την κατάσταση που έχει προκαλέσει η θανατηφόρα λοίμωξη μέσα στη κοινωνία. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ότι αφορά την πνευματική οικογένεια- ενορία μας.

Ως ιερείς του Ναού μας και ποιμένες της Ενορίας μας, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την θλίψη και την οδύνη που επικρατούν στις καρδιές μας. Η εικόνα που είχαμε στο νου μας από τις ευχαριστιακές συνάξεις μας κάθε Κυριακής και μεγάλης εορτής, τώρα πλέον είναι ανάμνηση. Άδεια καθίσματα στο ναό, ελάχιστοι περαστικοί προσκυνητές, φοβισμένοι ενορίτες στους δρόμους, είναι ένα μικρό δείγμα των συνεπειών του φόβου και της ταραχής, που έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά όλων μας.

Η Ενορία μας, όπως και όλη η Εκκλησία μας, δοκιμάζεται. Η ενότητά μας, η επικοινωνία μας, οι πνευματικοί δεσμοί μας, αλλά και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας μας, δέχονται ανελέητες επιθέσεις. Ήρθε η μεγάλη ώρα, να αποδείξουμε πόσο ισχυρές είναι οι πνευματικές σχέσεις μας και πόσο είμαστε θωρακισμένοι με τα αντισώματα της πίστεως. Μπορεί να μην ζούμε ως πνευματική οικογένεια μέσα στο Ναό, αλλά δεν παύει να είναι για τον κάθε ένα από μας ο Ναός το κέντρο της ζωής μας και η Θεία Κοινωνία- Χριστός, η ζωή της ζωής μας. Οι αποστάσεις ανάμεσα στο Ναό και στο σπίτι σας, στο οποίο βρισκόσαστε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδυναμώσουν ή να εκμηδενίσουν τα συναισθήματα της πνευματικής αδελφοσύνης που έχουμε στέρεα οικοδομήσει μέσα στις ψυχές μας. Πονάμε που δεν είμαστε επί το αυτό. Όμως δεν παραδίδουμε τα όπλα. Μετατρέπουμε τον φόβο σε πίστη, τον πόνο σε προσευχή, την θλίψη σε μετάνοια. Για μας η δοκιμασία αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουμε τις πνευματικές μας προσπάθειες, που θα έχουν τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: σοβαρότητα, σταθερότητα και συνέπεια. Θα αναθεωρήσουμε συμπεριφορές που προκάλεσαν σταυρικό πόνο στον Κύριο και Θεό μας, με αποτέλεσμα ή να επιτρέψει ή να ανεχθεί αυτή τη δοκιμασία, όπως: Θεία Κοινωνία χωρίς αλλαγή τρόπου ζωής, εκκλησιασμός τυπικός, μετάνοια υποκριτική, ταπείνωση επιφανειακή, προσευχή μηχανική, εξομολόγηση εθιμική. Δεν θα επιρρίψουμε τις ευθύνες μας σε άλλους, αλλά θα κοιτάξουμε με ειλικρίνεια βαθιά μέσα μας. Θα εντοπίσουμε τις ελλείψεις μας, θα διαπιστώσουμε τα κενά μας, θα αξιολογήσουμε την ανεπάρκειά μας και θα παραδεχτούμε με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές και φθηνές δικαιολογίες την ρηχότητά μας.

Θα μετατρέψουμε λοιπόν την δοκιμασία σε ευκαιρία και θα καταλάβουμε πόσο ανεκτίμητα είναι τα δώρα του Θεού, η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία, τώρα που τα στερούμαστε. Θα κάνουμε μία επανεκκίνηση του πνευματικού μας αγώνα, με αφετηρία τις ευαγγελικές εντολές του Χριστού και προορισμό την βασιλεία των Ουρανών.

Τελειώνοντας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ως ιερείς σας και ποιμένες σας και ταυτόχρονα να δεσμευθούμε ενώπιον σας και ενώπιον του Θεού, ότι η ιεροσύνη μας δεν έμεινε ούτε θα μείνει ανενεργή. Όποιο μέτρο και όποια απόφαση παρθεί από κρατικούς φορείς, δεν θα αλλάξει το λατρευτικό πρόγραμμα του Ναού μας, όποιο κόστος και αν έχει: κάθε μέρα ένας ιερέας στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας, όπου καίει το ακοίμητο καντήλι και μόνος του, άνευ παρουσίας λαού επιτελεί την ιερατική διακονία του, ικετεύοντας τον Κύριο υπέρ ιάσεως των ασθενών αδελφών μας και των οικογενειών αυτών, των ιατρών και των νοσηλευτών. Να γνωρίζετε ότι κάθε μέρα ζείτε ως ενορίτες με τις οικογένειές σας μέσα στις καρδιές μας. Ομολογουμένως, η σωματική απουσία σας από τις λατρευτικές συνάξεις ματώνει τις ψυχές μας. Όμως, τα ονόματά σας και οι μορφές των προσώπων σας, είναι ανεξίτηλα γραμμένα και σχηματισμένα αντιστοίχως στα δίπτυχα του νου μας, με σκοπό κάθε μέρα να μνημονεύονται υπέρ υγείας, προόδου και πνευματικής καρποφορίας. Να θυμόσαστε ότι, όταν εσείς αναπαύεστε, εμείς βρισκόμαστε στις πνευματικές επάλξεις. Η μέρα μπορεί να σιωπά, αλλά η νύχτα βοά.

Είσαστε στο επίκεντρο της αγάπης μας, του ενδιαφέροντός μας και της ποιμαντικής ευθύνης μας. Είμαστε ένα σώμα με πολλά μέλη και κεφαλή μας τον Χριστό. Προσευχόμαστε όλοι, ο Θεός να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας μας και όσο γίνεται πιο γρήγορα χρονικά να βρεθούμε και πάλι όλοι μέσα στην απέραντη, ζεστή και ζωηφόρο αγκαλιά του Ναού μας, δοξάζοντες και ευχαριστούντες από καρδιάς τον Κύριο και Θεό μας.

Για οποιαδήποτε πνευματική πληροφορία θέλετε, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μαζί μας. Είμαστε και θα παραμείνουμε πάντοτε στη διάθεσή σας. Θερμή παράκλησή μας, να μην μας ξεχνάτε ποτέ στις προσευχές σας. Και οι δικές μας προσευχές, να ξέρετε ότι σας συνοδεύουν σε κάθε βήμα της ζωής σας.

Με αγάπη Χριστού
Οι Ιερείς σας
π. Λουκάς
π. Ματθαίος
π. Γεώργιος
π. Ευάγγελος

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 872/16-3-2020 περί απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.

16032020 2
 
Κάθε Κυριακή:
Κανών Ικετήριος εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
Κάθε Δευτέρα: Παρακλητικός Κανών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ κλικ εδώ
Κάθε Τρίτη: Παρακλητικός Κανών Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού κλικ εδώ
Κάθε Τετάρτη: Παρακλητικός Κανών Αγίου Λουκά του Ιατρού κλικ εδώ
Κάθε Πέμπτη: Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρόν κλικ εδώ
Κάθε Παρασκευή: Ακολουθία των Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον κλικ εδώ
Κάθε Σάββατο: Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον κλικ εδώ
16032020

26032020

 
 • ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
 • ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ “ΩΔΗ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΣ”
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ “ΩΔΗ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΣ”
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ
 • "ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019" 23η ΜΕΡΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • "ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019" 22η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
 • “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019” 21η ΗΜΕΡΑ - ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΗΜΝΟΥ κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
  “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019” 21η ΗΜΕΡΑ - ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΗΜΝΟΥ κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 19η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 19η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 19η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 19η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 18η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 18η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 18η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 18η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 17η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΛΟΥΚΑ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 17η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΛΟΥΚΑ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 17η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 17η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 16η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΝΙΚΩΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 16η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΝΙΚΩΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 16η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΝΙΚΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 16η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΝΙΚΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
 • “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019” - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
  “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019” - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 15η ΜΕΡΑ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 15η ΜΕΡΑ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019"
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 15η ΜΕΡΑ: ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΑΥΜΑΚΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 15η ΜΕΡΑ: ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΑΥΜΑΚΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 13η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (π. ΛΙΒΥΟΣ)
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 13η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (π. ΛΙΒΥΟΣ)
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 13η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (π. ΛΙΒΥΟΣ)
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 13η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (π. ΛΙΒΥΟΣ)
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 12η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΑΡΤΕΜΙΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 12η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΑΡΤΕΜΙΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 12η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 12η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 11η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 11η ΗΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 11η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 11η ΗΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 10η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΑΝΤΙΠΑ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 10η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΑΝΤΙΠΑ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 10η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΑΝΤΙΠΑ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 10η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΑΝΤΙΠΑ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 9η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 9η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 9η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 9η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 8η ΜΕΡΑ -
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 8η ΜΕΡΑ - "H AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟY IΕΡΟY ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟY ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ".
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 8η ΜΕΡΑ - ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ”
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 8η ΜΕΡΑ - ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ”
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 8η ΜΕΡΑ: ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 8η ΜΕΡΑ: ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 7η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 7η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 7η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 7η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 6η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΝΕΑΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 6η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΝΕΑΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 6η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 6η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 5η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 5η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 5η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 5η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 4η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 4η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 4η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 4η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
 • "ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019" 3η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 3η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 3η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 2η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΑΡΣΕΝΙΟ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 2η ΜΕΡΑ - ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟΝ π. ΑΡΣΕΝΙΟ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 2η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΗ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 2η ΜΕΡΑ - ΟΜΙΛΙΑ π. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΗ
 • ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 1η ΜΕΡΑ – ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ π. ΣΑΒΒΑ ΖΕΡΒΑ
  ''ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019'' 1η ΜΕΡΑ – ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ π. ΣΑΒΒΑ ΖΕΡΒΑ
 • " ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019 " - ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. κ. ΕΦΡΑΙΜ
 • ΕΝΑΡΞΗ
  ΕΝΑΡΞΗ " ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019 " - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ/ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΕΙΣ

26022020

02062018

Evdomadiaio Programma

 • Εμφανίσεις Άρθρων
  5700921
 • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 213 επισκέπτες και κανένα μέλος

Panagia Efrosini

Ependisi

06072018

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ